SPECIFIČNOSTI KOMUNIKACIJE I UPRAVLJANJA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA

Autor(i)

DOI:

https://doi.org/10.48188./hczz.1.2.4

Ključne riječi:

KOMUNIKACIJA, UPRAVLJANJE, ZDRAVSTVENI RADNICI

Sažetak

Prelaskom iz paternalističkog načina komuniciranja u zdravstvu na današnji suradno-partnerski način komuniciranja, značajno su se promijenile pardigme komuniciranja u oblasti zdravstva. Tome su značajno pridonijeli strelovit razvoj medicinske znanosti, informatika i vrlo izražen interes pacijenata za svoje zdravlje. Izgradnja modernih zdravstvenih sustava, specifična struktura rada
u zdravstvenim ustanovama kao i proces rada, igraju važnu ulogu. U radu je razmotreno kompleksno funkcioniranje medicinskih timova
i njihovih voditelja, uloga timskog rada, odlučivanje, vođenje, izbor vođe… Dijada, temeljni tim liječnika i medicinske sestre,
u paternalističkom su modelu komuniciranja imali nadređen odnos prema pacijentu koji je bio pasivan objekt i koji je, bez dublje rasprave, jednosmjerno primao informacije. Danas su medicinari i pacijenti subjekti komunikacije, njihov je odnos ravnopravan, a njihova je komunikacija dvosmjerna. U radu su prikazani povijesni detalji složenog odnosa medicinara i pacijenata te specifičnosti komunikacije, paradigmatski primjeri u komunikaciji. Također je naglašen značaj komunikacije u unutarnjoj i vanjskoj javnosti.

Biografija autora

Izet Hozo

IZOBRAZBA
 • 1966-1970.Gimnazija , Livno, B I H
 • 1970-1975.Medicinski fakultet , Sveučilište u Sarajevu
 • 1975-1976.Liječnički staž MC Livno, Opća bolnica Split
 • 1976-1977.Državni ispit , Ministarstvo zdravstva RH, Higijenski zavod Split

 

POSTDOKTORSKA IZOBRAZBA
 • 1977-1981.Specijalizacija iz Interne Medicine,
 • Univerzitetsko-medicinski centar Sarajevo, Klinika za unutarnje bolesti, Klinika za gastroenterologiju i hepatologiju Sarajevo, Predstojnik: Akademik Prof. dr. sc. Džemal Rezaković,
 • Univerzitetni Klinični Center Ljubljana, Interna klinika, Gastroenterologija i hepatologija, Predstojnik: Prof. dr sc. N. Matko,
 • KBC Rebro, Zagreb ,Interna klinika, Interna klinika, Gastroenterologija i hepatologija, Predstojnik Prof.dr.sc. Nijaz Hadžić,
 • Sveučilišni medicinski centar, Interna klinika, Geneve (L’Hopital Cantonal Geneve) Švicarska, Predstojnik Prof. M.Muller.
 • 1982-1985.Rad na magisteriju: “Sociomedicinski aspekti alkoholne ciroze jetre”
 • 1986-1989.Rad na doktoratu: “Sociomedicinski i klinički aspekti oštećenja jetre kod radnika u
  industriji plastičnih masa”
 • od 1986.Prvi istraživač na projektu: “Oštećenje jetre kod radnika u industriji plastičnih masa”
  financiranog od hrvatskog Ministarstva znanosti i tehnologije.

 

NASTAVNJA ZVANJA, ZADNJI IZBOR
 • 1989.asistent
 • 1998.docent
 • 2003.izvanredni profesor
 • 2008.redoviti profesor
 • 2013.redoviti profesor u trajnom zvanju
 • 2019.     profesor emeritus

 

Preuzimanja

Objavljeno

29.11.2021