Upute za recezente

            Recenzenti  po primitku rada za recenziju trebaju odgovoriti u roku od 72 sata da li pristaju na postupak recenzije ili su u tome spriječeni. Uredništvo  Hrvatskog časopisa zdravstvenih znanosti  / Croatian Journal of Health Sciences bi bilo zahvalno za preporuku drugog experta iz područja rada ukoliko stručnjak koji je bio zamoljen za recenziju nije u mogućnosti istu obaviti.

            Nakon prihvaćenog postupka recenzije Uredništvo očekuje  mišljenje o radu u roku od tri rjedna. Cijeli se putem OJS-a platforme na web stranici časopisa.

            Bilo koji rukopis koji je primljen na recenziju povjerljiv je dokument i kao takav treba biti tretiran: ne smije se pokazati niti se smije o njemu razgovarati s drugim osobama izuzev ako je to dopustio glavni urednik (koji bi to napravio u iznimnim i specifičnim situacijama). To se odnosi i na pozvane recenzente koji su odbili poziv recenziranja. Recenzenti ne smiju biti u sukobu interesa u svezi poslanog im rada.

            Recenzenti trebaju procijeniti odgovara  li rad po svom sadržaju  polju interesa Hrvatskog časopisa zdravstvenih znanosti  te odgovara  li  rad  kategoriji rada koju su predložili autori (izvorni rad, pregledni rad itd.). Recenzenti zatim ocjenjuju kvalitetu i originalnost rada u cijelosti i u njegovim pojedinim dijelovima te donose jednu od slijedećih preporuka:

  • Rad se može objaviti bez ispravaka
  • Potrebne su manje ispravke prije objavljivanja
  • Potrebne su značajne ispravke prije objavljivanja
  • Rad nije prikladan za objavljivanje

     Uz preporuku u svezi objavljivanja recenzent  prilaže kratko povjerljivo obrazloženje uredništvu.

            Recenzenti mogu u odvojenom dopisu sugerirati autorima potrebne ispravke i komentirati svoju odluku.