Uređivačka politika časopisa

  • Hrvatski časopis zdravstvenih znanosti / Croatian Journal of Health Sciences se u radu pridržava Zakonika provedbe izdavanja časopisa urednika časopisa (Code of Conduct for Journal Publishers), Odbora publicističke etike (Committee on Publication Ethics – COPE; https://publications.org). Također, Hrvatski časopis zdravstvenih znanosti  / Croatian Journal of Health Sciences slijedi preporuke Međunarodnog odbora urednika medicinskih urednika (International Committe of Medical Journal Editors – ICJME; http://www.icmje.org) i Svjetske udruge medicinskih urednika (World Association of Medical Editors – WAMA; https://wame.org)

  • Hrvatski časopis zdravstvenih znanosti / Croatian Journal of Health Sciences je tipa Diamond  Open Access. Pravo na sve objavljene materijale pripada časopisu. Radovi su dostupni za čitanje, preuzimanje i dijeljenje od trenutka objavljivanja pod uvjetima atribucije licenciranja Creative Commons Attribution 4.0 International License.

  • Glavni urednik ima pravo odabira sadržaja i određivanju razdoblja objave radova. Glavni urednik svoje odluke temelji na kvaliteti rukopisa i važnosti za čitatelje Hrvatskog časopisa zdravstvenih znanosti / Croatian Journal of Health Sciences.  Urednici i uredničko osoblje neće otkriti informacije o primljenom rukopisu nikomu osim dopisnom autoru, recenzentima, potencijalnim recenzentima i drugim uredničkim stručnim savjetnicima te izdavaču

  • Radovi se upućuju  najmanje u dvoje anonimnih recenzenata koje odabire urednik na temelju njihovih područja profesionalnog djelovanja. U slučaju da samo jedan od recenzenata odbije rukopis, ili ako se mišljenja recenzenata o kvaliteti rukopisa razlikuju u velikoj mjeri, rukopis se upućuje trećem recenzentu. Recenzenti će biti kontaktirani nakon ispravljanja rukopisa, kako bi procijenili ispravljenu verziju rukopisa i donijeli konačno mišljenje o objavljivanju. Cijeli se postupak provodi elektronički, putem OJS-a praćenja. Konačnu odluku o objavljivanju donosi uredništvo. Nakon donošenja odluke autori će elektroničkom poštom primiti obavijest iz redakcije časopisa. Svi prihvaćeni rukopisi mogu biti podvrgnuti uredničkim izmjenama. Urednici zadržavaju pravo odbiti bilo koji materijal za objavljivanje.  

  • Svi autori obvezni  su pregledati i odobriti rukopis prije objave te preuzeti odgovornost za sve navedeno u njemu. Izjave i mišljenja iznesena u člancima isključivo su autorski stavovi, a ne uredništva i izdavača.  Izdavač, glavni urednik i ostali članovi uredništva odriču se odgovornosti u slučaju povrede osoba ili vlasništva proizašlih iz ideja i proizvoda spomenutih u člancima objavljenima u časopisu.

  • Svi autori obvezni su potpisati obrazac za otkrivanje sukoba interesa http://www.iCMJe.org/coi_disclosure.pdf  i dostaviti ga zajedno s  poslanim radom.

  • U popratnoj izjavi pri slanju rada treba navesti da isti nije prethodno objavljen, da je poslan samo u Hrvatski časopis zdravstvenih znanosti / Croatian Journal of Health Sciences i da su svi autori sudjelovali u izradi rada.

  • Ako je predmet rada istraživanje na ljudima, autori su obvezni navesti jesu li svi postupci provedeni u skladu s etičkim standardima povjerenstava nadležnih institucija i Helsinškom deklaracijom. U tom slučaju autori trebaju zatražiti mišljenje Etičkog povjerenstva u ustanovi u kojoj je provedeno predmetno istraživanje.  U obzir se mora uzeti zaštita privatnosti i povjerljivosti podataka, u skladu s Preporukama EU-a br. R (97) 5 o zaštiti medicinskih podataka (1997.) te Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi  s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka.

  • U slučaju radova provedenim na životinjama istraživanje treba biti u skladu s postavkama International Association of Veterinary Editors’ Consensus Author Guidelines on Animal Ethics and Welfare.