O časopisu

Sveučilišni odjel zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu želi postići prepoznatljivost i vidljivost u znanstvenoj zajednici osnivanjem znanstveno-stručnog časopisa pod nazivom Hrvatski časopis zdravstvenih znanosti (eng. Croatian Journal of Health Sciences) kao sredstva komunikacije u akademskoj zajednici i šire.

            Hrvatski časopis zdravstvenih znanosti izlazit će dva puta godišnje na mrežnim stranicama u modelu dijamantni/platinasti open access što podrazumijeva slobodan pristup čitateljima i besplatno objavljivanje za autore. Za objavljivanje i rad koristi OJS/PKP platformu Pravo na sve objavljene materijale pripada časopisu. Radovi su dostupni za čitanje, preuzimanje i dijeljenje od trenutka objavljivanja pod uvjetima atribucije licenciranja Creative Commons – NonCommercial No Derivative (CC BY-NC-ND).

Časopis će se pridržavati Zakonika provedbe izdavanja časopisa urednika časopisa (Code of Conduct for Journal Publishers) Odbora publicističke etike (Committee on Publication Ethics – COPE; https://publications.org). Također, Hrvatski časopis zdravstvenih znanosti  / Croatian Journal of Health Sciences slijedi preporuke Međunarodnog odbora urednika medicinskih urednika (International Committe of Medical Journal Editors – ICJME; http://www.icmje.org) i Svjetske udruge medicinskih urednika (World Association of Medical Editors – WAMA; https://wame.org)

            Područja pokrivanja časopisa su: Biomedicina i zdravstvo; Temeljne medicinske znanosti; Kliničke medicinske znanosti; Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita; Kemija; Biologija; Psihologija; Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti; Kineziologija; Socijalne djelatnosti; Integrativna bioetika (prirodne, tehničke, biomedicina i zdravstvo, biotehničke, društvene, humanističke znanosti).

Časopis objavljuje  izvorne, pregledne, teorijske i metodološke znanstvene  i stručne radove iz svih područja zdravstvenih znanosti kao i prikaze bolesnika, kratka priopćenja, klinička i laboratorijska zapažanja, komentare te pisma uredniku. Svi radovi će biti dvostruko slijepo recenzirani. Radovi mogu biti na hrvatskom jeziku s naslovom, sažetkom i ključnim riječima na engleskom, ili mogu biti pisani na engleskom jeziku i naslovom, sažetkom  i ključnim riječima na hrvatskom jeziku.