O časopisu

Sveučilišni odjel zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu želi postići prepoznatljivost i vidljivost u znanstvenoj zajednici osnivanjem znanstveno-stručnog časopisa pod nazivom Hrvatski časopis zdravstvenih znanosti (eng. Croatian Journal of Health Sciences) kao sredstva komunikacije u akademskoj zajednici i šire.

            Hrvatski časopis zdravstvenih znanosti izlazit će dva puta godišnje na mrežnim stranicama u modelu dijamantni/platinasti open access što podrazumijeva slobodan pristup čitateljima i besplatno objavljivanje za autore. Za objavljivanje i rad koristi OJS/PKP platformu Pravo na sve objavljene materijale pripada časopisu. Radovi su dostupni za čitanje, preuzimanje i dijeljenje od trenutka objavljivanja pod uvjetima atribucije licenciranja Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Časopis će se pridržavati Zakonika provedbe izdavanja časopisa urednika časopisa (Code of Conduct for Journal Publishers) Odbora publicističke etike (Committee on Publication Ethics – COPE; https://publications.org). Također, Hrvatski časopis zdravstvenih znanosti  / Croatian Journal of Health Sciences slijedi preporuke Međunarodnog odbora urednika medicinskih urednika (International Committe of Medical Journal Editors – ICJME; http://www.icmje.org) i Svjetske udruge medicinskih urednika (World Association of Medical Editors – WAMA; https://wame.org)

            Područja pokrivanja časopisa su: Biomedicina i zdravstvo; Temeljne medicinske znanosti; Kliničke medicinske znanosti; Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita; Kemija; Biologija; Psihologija; Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti; Kineziologija; Socijalne djelatnosti; Integrativna bioetika (prirodne, tehničke, biomedicina i zdravstvo, biotehničke, društvene, humanističke znanosti).

Časopis objavljuje  izvorne, pregledne, teorijske i metodološke znanstvene  i stručne radove iz svih područja zdravstvenih znanosti kao i prikaze bolesnika, kratka priopćenja, klinička i laboratorijska zapažanja, komentare te pisma uredniku. Svi radovi će biti dvostruko slijepo recenzirani. Radovi mogu biti na hrvatskom jeziku s naslovom, sažetkom i ključnim riječima na engleskom, ili mogu biti pisani na engleskom jeziku i naslovom, sažetkom  i ključnim riječima na hrvatskom jeziku.