SEKUNDARNA ADRENALNA INSUFICIJENCIJA KOD PACIJENTA S COVID-19 INFEKCIJOM TE TUMORSKOM TVORBOM GLAVE I VRATA: ZAMKE U DIJAGNOSTICI I LIJEČENJU

Autor(i)

  • VIŠNJA KOKIĆ MALEŠ
  • PAULA RADIĆ
  • TANJA MILIČEVIĆ MILARDOVIĆ
  • VIKTOR BLASLOV

DOI:

https://doi.org/10.48188/hczz.2.2.13

Ključne riječi:

SINDROM NEPRIMJERENOG LUČENJA ANTIDIURETSKOG HORMONA, ANTIDIURETSKI HORMON, HIPONATREMIJA, SEKUNDARNA ADRENALNA INSUFICIJENCIJA, HIPOKORTIZOLIZAM, PLAZMOCITOM, RADIOTERAPIJA, SARS COV2 INFEKCIJA, GLUKOKORTIKOIDI

Sažetak

SIADH ili Sindrom neodgovarajućeg izlučivanja antidiuretskog hormona je endokrinološki poremećaj koji nastaje kad postoji kontinuirano lučenje ADH u odsutnosti odgovarajuće osmotske stimulacije. Sekundarna adrenalna insuficijencija je uzrokovana nedovoljnom  produkcijom adrenokortikotropnog hormona te imitira SIADH. Oba stanja vode euvolumnoj hiponatremiji te mogu biti krivo dijagnosticirana što rezultira krivim liječenjem, a može imati i fatalni ishod. Naš prikaz slučaja je o pedesetsedmogodišnjem muškom pacijentu koji je liječen kemoradioterapijom zbog hematološkog maligniteta orofarinksa, a koji se prezentirao teškom hiponatremijom nekoliko puta koja je skoro završila fatalno. Uzimajući u obzir onkološku bolest, pacijentu je dijagnosticiran  SIADH kao uzrok hiponatremije, no nakon što mu je dijagnosticirana COVID-19 infekcija započeta je terapija glukokortikoidima te je vrijednost natrija normalizirana, a kao razlog hiponatremije utvrđena je sekundarna adrenalna insuficijencija. Često se misli da je uzrok hiponatremije SIADH. No, SIADH je dijagnoza isključivanja. Prvo treba kao uzrok isključiti poremećaj štitnjače i adrenalnu insuficijenciju. Adrenalna insuficijencija imitira SIADH i rezultira hiponatremijom, ali liječenje i ishod ova dva stanja su drugačiji. Kod pacijenta s COVID-19 infekcijom, naročito liječenog onkološkog pacijenta (kemoradioterapija, inhibitori kontrolnih točaka) glukokortikoidna terapija treba biti pažljivo deskalirana zbog rizika od neprepoznate sekundarne adrenalne insuficijencije. Glukokortiokoidi koji se daju pacijentima s malignim bolestima i COVID-19 pneumonijom ne bi trebali biti naglo ukidani.

Preuzimanja

Objavljeno

15.12.2022