IN VITRO UČINKOVITOST TOPIKALNIH ANTIMIKROBNIH LIJEKOVA

Autor(i)

  • Kristina Zurak
  • Marija Tonkić

DOI:

https://doi.org/10.48188/hczz.2.2.1

Ključne riječi:

topikalni antimikrobni lijekovi, rezistencija, KBC Split

Sažetak

CILJ ISTRAŽIVANJA: Cilj ovoga rada je utvrditi osjetljivost bakterija koje najčešće izazivaju lokalizirane infekcije u KBC Split tijekom 2020. godine na pojedine topikalne antimikrobne lijekove kako bi se ustanovilo koji od testiranih antibiotika je najbolji izbor za empirijsko liječenje ovih infekcija.

MATERIJALI I METODE: Retrospektivnim istraživanjem analizirani su podaci o osjetljivosti na topikalne antimikrobne lijekove (aminoglikozide, fluorokinolone, kloramfenikol, kolistin te mupirocin) pojedinih vrsta bakterija koje su najčešći uzročnici lokaliziranih infekcija: Escherichia coli i ESBL E. coli, Klebsiella pneumoniae (uključujući i ESBL sojeve), Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii te Staphylococcus aureus (uključujući MRSA). Osjetljivost je ispitivana metodom disk difuzije, a za kolistin metodom dilucije u bujonu.

REZULTATI: Rezultati pokazuju visoku rezistenciju bakterije Escherichia coli na antibiotike ciprofloksacin i levofloksacin, a najmanju na kloramfenikol i kolistin. U usporedbi s Escherichia coli, ESBL producirajući soj Escherichia coli pokazuje znatno veću rezistenciju na sve ispitivane antibiotike osim na kolistin i kloramfenikol. Sojevi Klebsiella penumoniae su bili najrezistentniji na antibiotik tobramicin, a najmanje rezistentni na kloramfenikol i kolistin. ESBL producirajući sojevi ove bakterije su bili znatno rezistentniji na sve ispitivane antibiotike osim na kloramfenikol i kolistin. Pseudomonas aeruginosa je bio najrezistentniji na ciprofloksacin i levofloksacin, a najmanje na kolistin. Sojevi Acinetobacter baumanni su bili najrezistentniji na levofloksacin, a najmanje na kolistin. Izolati Staphylococcus aureus su bili najrezistentniji na levofloksacin, a najosjetljiviji na kloramfenikol i norfloksacin. MRSA sojevi su bili najviše rezistentni na levofloksacin, u značajno većim postotcima od MSSA sojeva, a najveću osjetljivost pokazali su na mupirocin.

ZAKLJUČAK: Podaci ove studije pokazuju visoke stope rezistencije ispitivanih bakterija na pojedine topikalne antimikrobne lijekove što je u skladu s trendovima porasta rezistencije bakterija u svijetu te možemo pretpostaviti da će se ta rezistencija u budućnosti još povećavati.

Preuzimanja

Objavljeno

15.12.2022