ISKUSTVA KLINIKE ZA ONKOLOGIJU I RADIOTERAPIJU U KONKOMITANTNOJ KEMORADIOTERAPIJI NESITNOSTANIČNOG RAKA PLUĆA TRODIMENZIONALNOM KONFORMALNOM TEHNIKOM - DOZIMETRIJSKA STUDIJA

Autor(i)

  • Vide Vuletić
  • Darijo Hrepić
  • Tihana Boraska Jelavić

DOI:

https://doi.org/10.48188/hczz.1.2.9

Ključne riječi:

nesitnostanični rak pluća, trodimenzionalna konformalna radioterapijy, konkomitantna kemoradioterapija, toksičnost, dozimetrija

Sažetak

Cilj: Ispitati dozimetrijske trendove na organe od rizika i akutnu toksičnost u pacijenata s karcinomom pluća nemalih stanica liječenih trodimenzionalnom konformalnom kemoradioterapijom u jednom onkološkom centru.
Metode: Ovo je retrospektivna studija provedena na Klinici za onkologiju i radioterapiju KBC-a Split. Prikupljeni su podatci
oboljelih od lokalno uznapredovalog nesitnostaničnog karcinoma pluća liječenih trodimenzionalnom konformalnom radioterapijom od 2011. godine do početka 2019. godine. Prikupljeni su podatci pacijenata koji su se zračili primarno, adjuvantno i/ili neoadjuvantno. Uključeni pacijenti primili su najmanje jedan ciklus kemoterapije. Ciljni volumeni i organi od rizika ocrtani su prema radioterapijskim smjernicama.
Rezultati: Medijan doze na “planing treatment volume” bio je 56 Gy. Najčešća akutna radijacijska toksičnost bila je akutni
ezofagitis. Nije zabilježen nijedan slučaj akutnog radijacijskog pneumonitisa. Nije pokazana korelacija između prekoračenja doze na zadane volumene organa od rizika i toksičnosti istih, te smo ukazali na trend poboljšanja dozimetrijskih rezultata kroz godine liječenja.
Zaključak: Toksičnost liječenja 3D KRT-om lokalno uznapredovalog raka pluća u Klinici za onkologiju i radioterapiju KBC-a Split usporediva je s objavljenim rezultatima drugih svjetskih institucija. S duljim vremenom primjene trodimenzionalne konformalne radioterapije u kliničkoj praksi postiže se optimalna raspodjela doza zračenja na rizične organe.

Preuzimanja

Objavljeno

29.11.2021