UČINCI STRUKTURIRANE TJELESNE AKTIVNOSTI NA PACIJENTE U PSIHIJATRIJSKOJ BOLNICI - PRAKSA UTEMELJENA NA DOKAZIMA

Autor(i)

  • Alena Gizdić

DOI:

https://doi.org/10.48188/hczz.3.2.10

Ključne riječi:

TJELESNA AKTIVNOST, MENTALNE BOLESTI, HOSPITALIZACIJA, EVIDENCE-BASED PRACTICE, SESTRINSTVO

Sažetak

Cilj: Istraživanja su nedvojbeno potvrdila učinak tjelesne aktivnosti na mentalno zdravlje. Svrha je ovog istraživanja detaljno ispitati utjecaj strukturirane tjelesne aktivnosti na smanjenje anksioznosti i poboljšanje mentalnog zdravlja pacijenata smještenih u okviru psihijatrijskog bolničkog okruženja. Cilj je istraživanja pridonijeti boljem razumijevanju tjelesne aktivnosti kao dopunske terapijske metode u liječenju mentalnih poremećaja.

Metode: Korišten je eksperimentalni dizajn ponovljenih mjerenja prije i nakon testiranja. Pacijenti u psihijatrijskoj bolnici procijenjeni su pomoću Hamiltonove ljestvice za ocjenjivanje anksioznosti (HAM-A) prije i nakon provedene strukturirane tjelesne aktivnosti. Za analizu podataka korištena je deskriptivna statistika, dok je ANOVA statistička analiza ponovljenih mjerenja primijenjena kako bi se testirala razlika između rezultata HAM-A prije i nakon tjelesne aktivnosti u pogledu anksioznosti i somatskih simptoma.

Rezultati: Rezultati istraživanja ukazuju na statistički značajne razlike u anksioznosti pacijenata, uključujući aspekte ukupne anksioznosti, napetosti i depresivnog raspoloženja, kao i u pogledu somatskih simptoma. Ovo istraživanje potvrđuje da strukturirana tjelesna aktivnost smanjuje anksioznost i poboljšava opće zdravlje pacijenata u stacionarnim psihijatrijskim bolničkim uvjetima.

Zaključak: Ovo istraživanje pokazalo je da strukturirana tjelesna aktivnost smanjuje anksioznost te poboljšava zdravlje pacijenata u bolničkom psihijatrijskom okruženju. Integracija strukturirane tjelesne aktivnosti kao terapeutske intervencije moglo bi dopuniti postojeće metode liječenja. Daljnja istraživanja, uključujući randomizirane studije, potrebna su kako bi se procijenile koristi primjene

Preuzimanja

Objavljeno

16.12.2023