DIJAGNOSTIČKI ZNAČAJ HUMANOG KORIONSKOG GONADOTROPINA KAO TUMORSKOG MARKERA

Autor(i)

  • Admir Dilberović
  • Ana Stanić
  • Mirela Zec

DOI:

https://doi.org/10.48188/hczz.3.2.3

Ključne riječi:

βhCG, KARCINOM TESTISA, TUMORSKI MARKER

Sažetak

Cilj: Cilj ovog rada bio je odrediti pouzdanost metode za određivanje beta podjedinice humanog korionskog gonadotropina (βhCG) te ispitivanje vrijednosti i značaj βhCG u krvi  kod pacijenata s karcinomom testisa.

Metode: Ispitivanje je uključilo 10 pacijenata muškog spola s potvrđenom dijagnozom karcinoma testisa i 10 pacijenata koji nemaju dijagnozu kao kontrolnu skupinu. Vrijednosti izmjerenih koncentracija prikupljene su iz arhive te su potom interpretirane u skladu s ostalom medicinskom dokumentacijom. Metoda istraživanja bila je retrospektivna deskriptivna analiza. U svih ispitanika koncentracija je izmjerena iz seruma koristeći imunokemijski analizator.

Rezultati: Proveli smo verifikaciju mjernog uređaja koristeći komercijalne serume kako bismo potvrdili pouzdanost korištene metode za analizu. Dokazali smo točnost, preciznost i ukupnu grešku metode koja zadovoljava nacionalne kriterije kontrole kvalitete i kriterije proizvođača.

Pacijenti s dijagnozom karcinoma testisa imali su inicijalno povišene vrijednosti βhCG-a. Mjesec dana nakon operativnog zahvata izvršeno je kontrolno mjerenje, a vrijednosti su se vratile unutar referentnog intervala. Pacijenti bez dijagnoze karcinoma testisa imali su vrijednosti βhCG-a manje od 0.1 IU/L, što je ispod donje granice osjetljivosti metode.

Zaključak: Verifikacija metode za određivanje βhCG-a pokazala je zadovoljavajuće rezultate za primjenu u dijagnostici. Na temelju dobivenih rezultata, βhCG se potvrdio kao pouzdan tumorski marker u dijagnostici i praćenju karcinoma testisa. Dobiveni rezultati sugeriraju da je ova pretraga pogodna za uvođenje u probir svih pacijenata koji se javljaju liječniku s bolom u testisima, ali i za zdravu populaciju. Rana dijagnostika karcinoma testisa značajno pridonosi povoljnijim rezultatima u liječenju ove bolesti.

Preuzimanja

Objavljeno

16.12.2023