RUPTURA I LIJEČENJE AHILOVE TETIVE – PREGLED LITERATURE

Autor(i)

  • Luka Dagelić
  • Fabijan Čukelj
  • Lorena Đula
  • Fabijan Čukelj jr.

DOI:

https://doi.org/10.48188/hczz.3.2.7

Ključne riječi:

AHILOVA TETIVA, RUPTURA, OPERATIVNO LIJEČENJE, NEOPERATIVNO LIJEČENJE

Sažetak

Cilj: Utvrditi najoptimalniji model liječenja ruptura Ahilove tetive kroz pregled znanstvene literature u dostupnim bazama podataka.

Metode: Pretraga je izvršena unutar tri baze podataka, uključujući PubMed, ReserchGate i Web of Science, a nakon eliminacije članaka prema unaprijed postavljenim kriterijima odabrano je pet randomiziranih studija za pristup daljnjoj analizi.

Rezultati: Studije obuhvaćaju 484 pacijenta s rupturom Ahilove tetive, od čega ih je 244 podvrgnuto kirurškom, a preostalih 240 neoperativnom liječenju. Rezultati različitih testiranja pokazali su kako kirurški pristup ima manji rizik od ponovne rupture, u čijoj se skupini pacijenata ponovna ruptura dogodila u 3,27% slučajeva, dok je kod nekirurške skupine ovaj udio iznosio 9,58%. Međutim, u kirurškoj skupini zabilježene su i veće komplikacije, najčešće povezane s infekcijama i stanjem mekog tkiva. Što se tiče funkcionalnih ishoda, većina studija nije pronašla statistički značajne razlike među skupinama kada je u pitanju snaga, raspon pokreta, opseg potkoljenice ili Leppilahti rezultat.

Zaključak: Kirurški pristup liječenju ruptura Ahilove tetive se pokazao kao sigurna metoda s odličnim kliničkim i funkcionalnim ishodom koji omogućuje raniji povrat aktivnostima te bolju kvalitetu života u usporedbi s neoperativnim liječenjem.

Preuzimanja

Objavljeno

16.12.2023