ANALIZA LEPTINA, ADIPONECTINA I POLIMORFIZMA GENA ZA ADIPONECTIN I RECEPTORA ZA LEPTIN U PRETILE DJECE I ADOLESCENATA

Autor(i)

  • Daniela Šupe-Domić
  • Ivana Unić Šabašov
  • Lada Stanišić
  • Sunčana Janković
  • Milena Nadrčić
  • Antonela Matana
  • Esma Čečuk-Jeličić
  • Irena Drmić Hofman

DOI:

https://doi.org/10.48188/hczz.3.1.3

Ključne riječi:

DEBLJINA,, LEPTIN, ADIPONECTIN, POLIMORFIZAM GENA

Sažetak

Cilj rada: Cilj ovog istraživanja bio je odrediti razine leptina i adiponektina u serumu pretile djece i utvrditi utjecaj polimorfizama gena receptora za leptin na razine leptina, kao i povezanost između polimorfizama gena za adiponektin i razine adiponektina.

Materijali i metode: U ovoj studiji je analizirana i uspoređena skupina pretile djece (N=74, dob 13,34±2,60 godina) s kontrolnom skupinom od 69 djece normalne težine (dob 13,39±2,64 godine). U obje skupine mjeren je BMI te opseg struka i bokova, sistolički i dijastolički krvni tlak. Također, mjerene su razine leptina i adiponektina, kao i parametri metabolizma glukoze i lipida, te visoko osjetljivi C-reaktivni protein (hs-CRP). Inzulinska osjetljivost procijenjena je pomoću inzulinemije natašte i HOMA-IR indeksa.

Svim ispitanicima analiziran je genetički polimorfizam u LEPRQ223R (rs1137101), ADIPOQ G276T (rs1501299) i ADIPOT45G (rs2241766).

Rezultati: Parametri u skupini pretile djece bili su značajno viši nego u kontrolnoj skupini u težini, BMI-u, opsegu struka/bokova te sistoličkom krvnom tlaku (SBP) (P<0,001). Potvrdili smo da su u pretile djece razine leptina u krvi povišene, a razine adiponektina snižene (P<0,001). Nisu uočene razlike u raspodjeli genotipova polimorfizama gena za leptinski receptor (LEPRQ223R) i adiponektin (ADIPOG276T i ADIPOT45G) u ispitivanim skupinama pretile djece i u kontrolnoj skupini.

Zaključak: U ovoj smo studiji pokazali povećanu razinu leptina i značajno smanjenu razinu adiponektina u skupini pretile djece u usporedbi s kontrolnom skupinom. Rezultati analize metabolizma glukoze i lipidograma između dviju skupina pokazali su da su inzulin, HOMA-IR i trigliceridi, kao i hsCRP bili povećani i značajno različiti u skupini pretile djece u usporedbi s kontrolnom skupinom, kao što se očekivalo. Međutim, uključivanjem dodatnih ispitanika i kontrola obaju spolova i dobno specifičnih skupina, s većim i homogenijim uzorcima te velikim brojem testiranih SNP-ova, ovi bi geni od interesa mogli pružiti dodatna objašnjenja.

Preuzimanja

Objavljeno

04.05.2023