STAVOVI MLADIH PREMA OVISNOSTI

Autor(i)

  • Ante Buljubašić
  • Luciana Luketin
  • Amneris Milano Bekavac

DOI:

https://doi.org/10.48188/hczz.3.1.2

Ključne riječi:

ADOLESCENTI, DROGA, OVISNOST, KORIŠTENJE DROGA

Sažetak

Cilj: Cilj ovog rada je procijeniti stavove mladih ljudi prema ovisnosti.

Metode: U istraživanju je sudjelovalo 502 ispitanika od kojih je bilo 246 (49%) muškaraca i 256 (51%) žena u dobi od 15 do 18 godina. Ispitanici su bili učenici prvog (N=261) i četvrtog (N=241) razreda splitskih srednjih škola Za istraživanje su korišteni upitnici za prikupljanje sociodemografskih karakteristika ispitanika te upitnik koji se odnose na stavove ispitanika prema konzumaciji droga.

Rezultati: Na tvrdnje „Korištenje kanabisa ne treba biti legalno“ i „Nije normalno da mladi ljudi probaju droge barem jednom.“ muškarci su zauzeli značajno povoljnije stavove. Učenici prvog i četvrtog razreda su statistički značajno različito odgovorili na tvrdnju „Povremeno korištenje kanabisa/marihuane je opasno.“ dok su kod tvrdnje „Većina mladih danas proba ecstasy.“ odgovori učenika prvih i četvrtih razreda statistički značajno različiti. Učenici I i II gimnazije  i učenici zdravstvene škole su na tvrdnju „Sve droge nisu jednako štetne za Vaše zdravlje.“, te „Povremeno korištenje kanabisa/marihuane je opasno.“ statistički značajno različito odgovorili, a kod tvrdnji „Korištenje kanabisa/marihuane ne treba biti legalno.“, „Povremeno korištenje kanabisa/marihuane je opasno.“ te „Edukacija o drogama ne treba početi u osnovnoj školi.“ odgovori učenika pomorske i zdravstvene škole su statistički značajno različiti.

Zaključci: Iako većina ispitanika ima pozitivne stavove o ovisnostima i smatra da je edukacija o ovisnostima potrebna već u ranoj fazi školovanja, ipak su rezultati pokazali da svaki peti ispitanik prvog razredu srednje škole te svaki treći ispitanik četvrtog razreda srednje škole konzumira kanabis. Ovakvi rezultati govore u prilog potrebe sustavnog pristupa šire zajednice u rješavanju ovog problema.

Preuzimanja

Objavljeno

04.05.2023