PERORALNI PREPARATI ŽELJEZA U PREVENCIJI I LIJEČENJU SIDEROPENIČNE ANEMIJE U DJEČJOJ DOBI

Autor(i)

  • Ivana Đurović
  • Arnes Rešić

DOI:

https://doi.org/10.48188/hczz.3.1.7

Ključne riječi:

DJECA, PREPARATI ŽELJEZA, SIDEROPENIČNA ANEMIJA

Sažetak

Sideropenična anemija javlja se uslijed smanjenog unosa željeza prehranom, kod poremećaja u apsorpciji željeza u probavnom traktu, zbog gubitka krvi ili zbog povećanih potreba organizma za željezom. Procjenjuje se da od sideropenične anemije pati oko 30% svjetske populacije, od čega je više od 40% predškolske djece. U prevenciji nastanka sideropenične anemije značajna je edukacija roditelja i populacije o važnosti pravilne prehrane i unosu željeza u organizam putem hrane. Najznačajnije je utvrditi uzrok anemije, a cilj liječenja je normalizacija hemoglobina, serumskog željeza te popunjavanje rezervi željeza. Liječenje sideropenične anemije se provodi peroralnim preparatima željeza koji su po svome sastavu organske ili anorganske soli željeza u dvovalentnom (fero) ili trovalentnom (feri) obliku. Ovim radom daje se sustavni pregled aktualnih smjernica, preporuka i postupaka koji se koriste u svrhu prevencije i liječenja sideropenične anemije u pedijatrijskoj populaciji. Također, u radu se daje pregled peroralnih preparata željeza koji su registrirani lijekovi, dodaci prehrani i početne dojenačke formule zastupljeni na hrvatskom tržištu.

Biografija autora

Ivana Đurović

Sveučilišna magistra kliničke farmacije (univ. mag. pharm.)

Preuzimanja

Objavljeno

04.05.2023