SAMOPROCIJENJENE POTREBE STARIJIH OSOBA ZA USLUGAMA GERONTOLOŠKIH CENTARA IZVANINSTITUCIJSKE SKRBI U ODNOSU NA NJIHOVU FUNKCIONALNU SPOSOBNOST

Autor(i)

  • Marina Tičinović
  • Nada Tomasović Mrčela

DOI:

https://doi.org/10.48188/hczz.3.1.5

Ključne riječi:

GERONTOLOŠKI CENTRI, IZVANINSTITUCIJSKA SKRB ZA STARIJE OSOBE, FUNKCIONALNA SAMOSTALNOST STARIJIH OSOBA

Sažetak

CILJ ovog rada je utvrditi postoji li u starijih osoba koje su na Službenoj listi čekanja za smještaj u Dom za starije i nemoćne osobe Split „Vukovarska“, razlika u iskazanoj potrebi i odabiru prioriteta za uslugama izvaninstitucijske skrbi Gerontološkog centra u odnosu na kategoriju njihove funkcionalne samostalnosti.

METODE: Istraživanje se provodilo u studenom 2021. godine, a ispitanici su osobe starije u dobi od 65 godina i više koji se nalaze na Službenoj listi čekanja Doma za starije i nemoćne osobe u Splitu. Istraživanje se provodilo telefonskim anketiranjem uz osiguranu anonimnost ispitanika. Primijenjeni su anketni upitnici: Upitnik o sociodemografskim obilježjima, Upitnik za samoprocjenu starijih osoba o potrebi i odabiru ponuđenih usluga izvaninstitucijske skrbi, Indeks po Barthelovoj modificiran prema Shah S., Vanclay F. i Cooper B. (MBI).

REZULTATI: U istraživanje je uključeno 182 ispitanika. Postoji statistički značajna razlika u iskazanoj potrebi i odabiru prioriteta ispitanika za ponuđenim uslugama Gerontološkog centra u odnosu na kategoriju funkcionalne samostalnosti ispitanika za Usluge pomoći u kući (p<0.001); Dnevni boravak (p<0.001); Programe stalne fizičke, psihičke, radne i kulturno-zabavne aktivnosti (p<0.001); Zdravstvene, socijalne i psihološke usluge (p<0.002); Tehnička pomoć (p<0.001).

ZAKLJUČCI: Ovo istraživanje upućuje da je funkcionalna samostalnost starijih osoba važan gerontološko-javnozdravstveni pokazatelj u planiranju izvaninstitucijske skrbi za stariju populaciju.

Preuzimanja

Objavljeno

04.05.2023