MEDICINSKO-LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA: RAZVOJ STRUKE U SKLADU SA SUVREMENIM POTREBAMA SUSTAVA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Autor(i)

  • Ljubica Glavaš Obrovac
  • Katja Puljčan
  • Davorka Sutlović

DOI:

https://doi.org/10.48188/hczz.2.2.7

Ključne riječi:

MEDICAL-LABORATORY DIAGNOSTICS, PROFESSIONAL DEVELOPMENT, HEALTH CARE, PROFESSION POSITION

Sažetak

Medicinsko-laboratorijska dijagnostika sastavni je segment moderne medicine. Danas se više od 70% odluka u kliničkom liječenju oslanja na rezultate pretraga učinjenih od strane medicinsko-dijagnostičkih laboratorija. S obzirom na brz razvoj molekularne medicine, personalizirane medicine, kao i metoda i tehnologija koje se koriste u laboratorijskoj medicini od ključne je važnosti kontinuirano stručno i znanstveno usavršavanje stručnjaka iz područja medicinsko-laboratorijske djelatnosti. To se postiže obrazovanjem na diplomskoj i poslijediplomskoj razini. Zapošljavanjem visokoobrazovanih stručnjaka, obrazovanih za rad u sustavu zdravstva i zdravstvene zaštite iz područja medicinsko-laboratorijske dijagnostike, unapređuje se sustav analize bioloških uzoraka te značajno doprinosi procesu prevencije, otkrivanja i liječenja bolesti.

Preuzimanja

Objavljeno

15.12.2022