PROFESIONALNI STRES I SAGORIJEVANJE MEDICINSKIH SESTARA U RADU S DJECOM I ODRASLIM BOLESNICIMA

Autor(i)

  • Marinela Vuković
  • Vesna Antičević
  • Irena Mišetić

DOI:

https://doi.org/10.48188/hczz.2.2.6

Ključne riječi:

MEDICINSKE SESTRE, PROFESIONALNI STRES, SAGORIJEVANJE NA POSLU

Sažetak

Ciljevi ovog istraživanja bili su ispitati razlike u profesionalnim stresorima i razinama sagorijevanja između pedijatrijskih medicinskih sestara i onih koje rade s odraslim pacijentima te ispitati doprinos  profesionalnih stresora razinama sagorijevanja medicinskih sestara.

Metode: U ovoj presječnoj studiji su sudjelovale 123 medicinske sestre od kojih je 30 zaposleno na pedijatrijskim odjelima, a 93 na odjelima za liječenje odraslih bolesnika.

Primijenjeni su upitnici o ispitivanju profesionalnog stresa i sagorijevanja na poslu. Rezultati su ukazali na veću vulnerabilnost pedijatrijskih sestara prema profesionalnom stresu (t=3,77; p<0,001) i sagorijevanju na poslu (t=1.81, p<0.05), pri čemu percipirani rizici (B=0.08, p<0.01) i zahtjevi posla (B=0.07, p<0.01) na dječjim odjelima predviđaju više razine sagorijevanja. Stupanj sagorijevanja medicinskih sestara koje rade s odraslim bolesnicima povezan je s međuljudskim sukobima (B=0.1, p<0.01) i organizacijsko-financijskim problemima na poslu (B=0.14, p<0.01). 

Zaključak: Rezultati ukazuju na početne stupnjeve profesionalnog sagorijevanja kod svih medicinskih sestara, pogotovo kod onih koje rade na pedijatrijskim odjelima.

Preuzimanja

Objavljeno

15.12.2022