KIRURŠKO LIJEČENJE KARCINOMA ŽELUCA U KBC-U SPLIT - TROGODIŠNJA RETROSPEKTIVNA STUDIJA

Autor(i)

  • JOSIPA MAMIĆ
  • DRAGAN KRNIĆ

DOI:

https://doi.org/10.48188/hczz.2.2.5

Ključne riječi:

NOVOTVORINE ŽELUCA, OPERATIVNI KIRURŠKI ZAHVATI, RETROSPEKTIVNE STUDIJE

Sažetak

Cilj: Cilj ovog istraživanja bio je analizirati patohistološke osobitosti adenokarcinoma želuca i kratkoročne kliničke ishode u bolesnika operiranih u razdoblju od 1. siječnja 2018. do 1. kolovoza 2020. godine.

Materijali i metode: U ovo istraživanje su uključeni bolesnici operirani zbog adenokarcinoma želuca u razdoblju od 1. siječnja 2018. do 1. kolovoza 2020. Iz arhive povijesti bolesti i patohistoloških nalaza su prikupljeni sljedeći podatci: dob, spol, lokalizacija tumora, TNM stadij, gradus, histološki tip, status limfnih čvorova, dužina hospitalizacije, tip operacije.

Rezultati: Od ukupnog broja bolesnika muških je bilo 36,65%, a ženskih 19,35%. Stariji od 63 godine čine 75% ukupnog broja bolesnika. Najzastupljeniji patološki stadij je IIIA (20%), a srednja vrijednost udaljenosti tumora od ruba je 5,00 cm. Medijan odstranjenih limfnih čvorova je 6,50. Srednja vrijednost pozitivnih limfnih čvorova je 3,00. Srednja vrijednost pozitivnih limfnih čvorova kod tumora visokog gradusa 9,86, a kod tumora niskog gradusa 2,32. Međutim, ne postoji statistički značajna povezanost, P=0,276. Najčešći tip operacije je bila subtotalna gastrektomija. Komplikacije su utvrđene u 29,09%, a potreba za revizijom je utvrđena u 5 bolesnika. Neposredno nakon operacije nije umro niti jedan promatrani bolesnik. Srednja vrijednost duljine hospitalizacije u bolesnika sa komplikacijama je bila za 9 dana duža u odnosu na bolesnike u kojih komplikacija nije bilo.

Zaključci: Demografske i patohistološke odrednice adenokarcinoma želuca ne odstupaju od ostalih istraživanja. Duljina resekcijskih rubova je u skladu sa smjernicama. Prosječan broj odstranjenih limfnih čvorova je manji od preporučenog. Histološki gradus je povezan sa većim brojem pozitivnih limfnih čvorova, ali povezanost nije statistički značajna.

Preuzimanja

Objavljeno

15.12.2022