PIK3CA MUTACIJE U LUMINALNIM, HER2 NEGATIVNIM METASTATSKIM KARCINOMIMA DOJKE

Autor(i)

  • SNJEŽANA TOMIĆ
  • DOMAGOJ KRŽELJ

DOI:

https://doi.org/10.48188/hczz.2.2.2

Ključne riječi:

PIK3CA, METASTATSKI KARCINOM DOJKE, REZISTENCIJA NA HORMONSKO LIJEČENJE

Sažetak

Ciljevi: U bolesnica s luminalnim, HER2 negativnim, metastatskim karcinomima dojke rezistentnim na endokrinu terapiju, liječenim u KBC Split u 2020. i 2021. godini u uzorcima tkiva tumora odrediti udio i tip PIK3CA mutacija, te dobivene podatke usporediti s rezultatima iz registracijske studije SOLAR1 koja procjenjuje učinkovitost i sigurnost alpelisiba u kombinaciji s fulvestrantom kod bolesnika s  uznapredovalim rakom dojke koji je napredovao tijekom ili nakon liječenja inhibitorima aromataze.

Metode ( ispitanici i postupci ): Prikupljeni su podaci o  99 bolesnika s dijagnosticiranim  luminalnim, HER2 negativnim, metastatskim karcinomima dojke u vremenskom periodu od 2020. do 2021. godine. To je retrospektivna analiza. Za potrebe izrade empirijskog dijela ovog diplomskog rada pristupljeno je medicinskoj dokumentaciji i elektroničkoj bazi podataka  Kliničkog zavoda za patologiju, sudsku medicinu i citologiju Kliničkog bolničkog centra Split. U bazu podataka uvršteni su dob, spol, prisutnost PIK3CA mutacije i distribucija specifičnih mutacija.  Uzorci tumorskog tkiva analizirani su primjenom  lančane reakcije polimeraze u realnome vremenu (RT-PCR ) metode.

Rezultati: Utvrđena je značajna razlika u zastupljenosti pacijenata prema spolu u uzorku od 99 pacijenata. Najveći broj pacijenata nalazi se u dobnoj skupini od 60 do 70 godina, dok srednja životna dob iznosi 67 godina. U 99 uzoraka tkiva pacijenata s metastatskim, hormon receptor pozitivnim, HER2 negativnim karcinomom dojke , koji su rezistentni na endokrinu terapiju liječenih u KBC-u Split, u njih 50 je nađena PIK3CA mutacija (51,51%). U 17 uzoraka tkiva pozitivnih na PIK3CA mutaciju (N=50) utvrđena je mutacija H1047X na egzonu 20, te 14  mutacija na egzonu 9 (E542,545X i545K). Ove mutacije predstavljaju 62% svih PIK3CA mutacija, što odgovara rezultatima SOLAR-1 studije, u kojoj su mutacije također nađene najčešće na egzonima 9 i 20.

Zaključak: Na temelju rezultata ove studije, usporedivih s rezultatima registracijske studije SOLAR-1, RT-PCR metodologija korištena za detekciju PIK3CA mutacija je efikasna, specifična  i senzitivna metoda za odabir bolesnica za liječenje PI3K inhibitorom, koja se može implementirati u većem broju laboratorija uz redovite vanjske i unutarnje provjere kvalitete i točnosti testiranja. 

 

 

Preuzimanja

Objavljeno

15.12.2022