USPOREDBA RAZINE ZNANJA MEĐU UČENICIMA ZDRAVSTVENE ŠKOLE SPLIT I STUDENATA SESTRINSTVA SVEUČILIŠNOG ODJELA ZDRAVSTVENIH STUDIJA U SPLITU O KARDIOPULMONALNOJ REANIMACIJI

Autor(i)

  • Diana Elez
  • Rahela Orlandini
  • Mihajlo Lojpur
  • Mario Marendić

DOI:

https://doi.org/10.48188/hczz.1.1.5

Ključne riječi:

KARDIOPULMONALNA REANIMACIJA, MEDICINSKA SESTRA, SMJERNICE, ZNANJE

Sažetak

Cilj: Usporediti znanja učenika Zdravstvene škole Split i studenata Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija u Splitu o kardiopulmonalnoj reanimaciji.

Metode: U ovom istraživanju sudjelovalo je 186 ispitanika, 94 studenta i 92 učenika. Korišten je mjerni instrument upitnik CAEPCR. Čimbenici uključenja ispitanika bili su dob >18 godina, bez dodatnih čimbenika isključenja.

Rezultati: Zbrajanjem ispravnih odgovora u pitanjima znanja, dokazali smo statističku značajnu razliku prema ukupnom zbroju ispravnih odgovora na pitanja znanja između učenika i studenata (Z=2,96; r=0,217; P=0,003). Medijan ukupnog zbroja točnih odgovora u učenika Zdravstvene škole Split iznosi 6, a u studenata na Sveučilišnom odjelu zdravstvenih studija u Splitu iznosi 5. Postoji statistički značajna, slaba negativna korelacija ukupnog zbroja pozitivnih odgovora sa životnom dobi ispitanika (ρ=-0,195; P=0,008). Raspodjela ukupnog zbroja ispravnih odgovora na pitanja znanja prema 5 formiranih skupina statistički se značajno razlikovala između ustanova.

Zaključak: S obzirom na dobivene rezultate možemo zaključiti da je razina znanja veća kod ispitanika Zdravstvene srednje škole u odnosu na studente Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija u Splitu. Tom rezultatu doprinosi razlika u provedenoj edukaciji prikazana u nastavnim planovima i programima. Zbog razlike u edukaciji odnosno u trajanju edukacije i vremena protijeka od edukacije, potrebno je provesti daljnje detaljnije istraživanje o utjecaju tih čimbenika na znanje.

Preuzimanja

Objavljeno

29.04.2021