KVALITETA ŽIVOTA STARIJIH OSOBA S KRONIČNOM LEUKEMIJOM

Autor(i)

  • BRUNA KRISTIĆ
  • ANTE BULJUBAŠIĆ
  • RAHELA ORLANDINI
  • MARIO PODRUG
  • SILVIJA VLADISLAVIĆ

DOI:

https://doi.org/10.48188/hczz.2.2.3

Ključne riječi:

LEUKEMIJA, KRONIČNA MIJELOIDNA LEUKEMIJA, KRONIČNA LIMFOCITNA LEUKEMIJA, KVALITETA ŽIVOTA

Sažetak

Cilj: Ispitati i utvrditi prisutnost poteškoća i kvalitetu života pacijenata s kroničnom leukemijom s obzirom na spol, bračni status i starosnu dob pacijenta.

Metode: Za potrebe istraživanja proveden je anketni upitnik među 44 pacijenta koji imaju dijagnosticiranu kroničnu leukemiju duže od godine dana. Istraživanje je provedeno u razdoblju od 15.06.2021. do 14.08.2021. godine. Ispitanici su anketirani preko anketnog upitnika koji se proveo pismeno, zaokruživanjem jednog od ponuđenih odgovora.

 Rezultati: U provedenom istraživanju sudjelovalo je 44 ispitanika, od kojih su 58,82 % muškarci i  41,18 % žene. Za većinu ispitanika postoji statistički značajna povezanost u prisutnosti poteškoća i kvaliteti života s obzirom na  starosnu dob.

 Zaključci: Poteškoće uzrokovane leukemijom koje utječu na kvalitetu života s obzirom na spol pacijenta izraženije su kod žena. Poteškoće uzrokovane leukemijom koje utječu na kvalitetu života s obzirom na bračni status ispitanika nisu značajno izraženi kod nijedne grupe ispitanika Postoji povezanost između učestalosti općih poteškoća i starosne dobi, odnosno osobe starije životne dobi bilježe učestalije opće poteškoće.

 

Preuzimanja

Objavljeno

15.12.2022