PONAVLJAJUĆA ISHEMIJA NOGE U ZDRAVOG MLADOG PACIJENTA NAKON PREBOLJELE COVID-19 INFEKCIJE

Autor(i)

  • Sara Sablić
  • Maja Marinović Guić
  • Ivan Kraljević
  • Sanja Lovrić Kojundžić

DOI:

https://doi.org/10.48188/hczz.2.2.12

Ključne riječi:

COVID-19, SARS-CoV-2, ARTERIJSKA TROMBOZA, ULTRAZVUK, DONJI UDOVI, AKUTNA ISHEMIJA

Sažetak

Uvod: Iako je SARS-CoV-2 infekcija primarno respiratorna bolest, u literaturi su opisivane arterijske i venske tromboembolije tijekom akutne bolesti i u razdoblju nakon preboljenja.

Metode:
Prikazujemo slučaj 33-godišnjeg prethodno zdravog pacijenta s akutnom ponavljajućom arterijskom trombozom noge mjesec dana nakon preboljenja blagog oblika Covid-19 infekcije.

Rezultati: Pacijentu je nedavno dijagnosticirana esencijalna hipertenzija te nije imao druge poznate rizične čimbenike za arterijsku trombozu. Javio se na Hitni prijem sa blijedim lijevim stopalom uz odsutne pulsacije a. dorsalis pedis te mu je napravljena hitna tromboembolektomija nakon potvrde arterijske okluzije ultrazvučnim aparatom. Idući dan mu je putem kompjuterizirane tomografske angiografije potvrđena ponavljajuća tromboza površne femoralne arterije koja je uspješno riješena balonskom dilatacijom u Angio sali. Nakon tri mjeseca ponovno se javlja sa simptomima okluzije lijeve površne femoralne arterije uzrokovane hiperplazijom neointime te je ponovno podvrgnut endarterektomiji sa postavljanjem grafta.

Zaključak: SARS-CoV-2 infekcija bi se trebala smatrati rizičnim čimbenikom u razvoju arterijskih i venskih tromboza tijekom
akutne faze bolesti, ali i u post-infektivnom razdoblju.

Preuzimanja

Objavljeno

15.12.2022