ARTERIJSKA HIPERTENZIJA I BUBREŽNA BOLEST – NEOČEKIVANA KOMPLIKACIJA

Autor(i)

  • Mario Podrug
  • Narcisse Nasri
  • Jelena Kos
  • Ivana Vuković-Brinar
  • Mario Laganović
  • Bojan Jelaković
  • Sandra Karanović Štambuk

DOI:

https://doi.org/10.48188/hczz.2.2.11

Ključne riječi:

ARTERIJSKA HIPERTENZIJA, BUBREŽNA BOLEST, DISEKCIJA AORTE, DISEKCIJA RENALNE ARTERIJE, KRONIČNA BUBREŽNA BOLEST, STENOZA RENALNE ARTERIJE

Sažetak

Arterijska hipertenzija i kronična bubrežna bolest uzročno-posljedično su povezane. Neregulirana arterijska hipertenzija uz šećernu bolest jedan je od dva najčešća uzroka završnog stadija kronične bubrežne bolesti, a s druge strane, kronična bubrežna bolest, jednako kao i bolest bubrežnih arterija dovodi do razvoja arterijske hipertenzije.

Hipertenzivna kriza s oštećenjem ciljnih organa, takozvana hipertenzivna emergencija, ozbiljna je komplikacija arterijske hipertenzije koja se na svu  sreću, ipak sve rjeđa viđa. Iziskuje hitno parenteralno antihipertenzivno liječenje prilagođeno prema vrijednostima arterijskog tlaka i pridruženim kliničkim znakovima. Oštećenja se mogu manifestirati na brojnim organskim sustavima: očima, mozgu, kardiovaskularnom sustavu i bubrezima.

Prikazan je slučaja bolesnika koji je zaprimljen s hipertenzivnom krizom uz bubrežno oštećenje u kojeg se obradom izdiferencirala disekcija abdominalne aorte sa širenjem u renalne arterije, no bez tipične kliničke slike s parajućim bolovima. Učinjenom kontrastnom pretragom, unatoč riziku, postavljena je definitivna dijagnoza i razjašnjena je etiologija bubrežnog oštećenja i uzrok pogoršanja arterijske hipertenzije.

Preuzimanja

Objavljeno

15.12.2022