DIJAGNOZA BRUGADA SINDROMA NA TEMELJU KONFIGURACIJE SIGNALA ELEKTRIČNE AKTIVNOSTI SRCA

Autor(i)

  • BOŽO TOMAS
  • MATE JELČIĆ

DOI:

https://doi.org/10.48188/hczz.2.2.8

Ključne riječi:

Brugada sindrom, Elektrokardiogram, Brugada obrazac

Sažetak

U ovom radu su prikazani postupci dijagnosticiranja i klasificiranja bolesti srca, koja se naziva Brugada sindrom, na temelju konfiguracije signala električne aktivnosti srca. Prikazi signala akcijskog potencijala srca i signala elektrokardiograma u obliku krivulja pružaju informacije o pravilnosti ili nepravilnosti električne srčane aktivnosti odnosno o pravilnom ili nepravilnom radu srčanog mišića. Kako je elektrokardiogram najpouzdaniji alat za dijagnosticiranje i klasifikaciju ovog sindroma opisani su parametri tj. konfiguracije elektrokardiograma na temelju kojih se otkriva Brugada sindrom i klasificiraju definirani tipovi tog sindroma. Razumijevanje poveznica Brugada sindroma i parametara elektrokardiogramskog signala pomaže liječnicima da lakše upoznaju i shvate Brugada sindrom što je veoma značajno za dijagnosticiranje, ali i postupak terapije i liječenja ove bolesti.

Preuzimanja

Objavljeno

15.12.2022