PERCEPCIJA ZANIMANJA MEDICINSKE SESTRE KOD STUDENATA SVEUČILIŠTA U SPLITU

Autor(i)

  • Adriana Giullia Agatić
  • Rahela Orlandini
  • Mario Marendić
  • Diana Aranza

DOI:

https://doi.org/10.48188/hczz.2.1.8

Ključne riječi:

SESTRINSTVO, PERCEPCIJA ZANIMANJA, STAVOVI O SESTRINSTVU, STEREOTIPI O SESTRINSTVU

Sažetak

Cilj: Cilj ovog istraživanja bio je istražiti percepciju sestrinske profesije među studentima Sveučilišta u Splitu.

Metode: Istraživanje je provedeno na 5 ustanova Sveučilišta u Splitu: Sveučilišni odjel zdravstvenih studija, Medicinski fakultet, Pravni fakultet, Pomorski fakultet i Katoličko bogoslovni fakultet, a obuhvatilo je 516 studenata. Upitnik je ispunjen anonimno i online, putem Google obrazaca od studenog 2020. do ožujka 2021.

Rezultati: Rezultati ovog istraživanja pokazuju da hrvatska inačica revidiranog upitnika od 16 tvrdnji o Percepciji zanimanja medicinske sestre ima prihvatljiva mjerna svojstva. Analiza unutarnje dosljednosti između svih tvrdnji (Cronbach α=0,85) pokazala je da se odabrane tvrdnje na odgovarajući način koriste u određivanju ukupne razine percepcije sestrinske profesije. Stavovi prema profesiji medicinskih sestara značajno su se razlikovali između 5 fakulteta (P<0,001). Studenti Medicinskog fakulteta ukazuju na pozitivne stavove prema sestrinskoj profesiji (X=0,28; SD=0,61), zatim slijede studenti Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija (X=0,18; SD=0,97), dok su studenti Katoličkog bogoslovnog fakulteta ukazali na negativan stav prema sestrinskoj profesiji (X=- 0,98; SD=1,42).

Zaključak: Medicinske sestre bi trebale promicati svoju struku, naročito spram mladih ljudi koji su na pragu odabira svoje profesionalne karijere.

Preuzimanja

Objavljeno

03.05.2022