PRIKAZ SLUČAJA KRONIČNE BELLOVE PAREZE: KOJE SU MOGUĆNOSTI REHABILITACIJE?

Autor(i)

  • Sandra Kuzmičić
  • Antonela Pavić
  • Anamarija Vidović
  • Nikica Kuzmićić
  • Boris Bećir
  • Mladenka Parlov
  • Jure Aljinović
  • Ivanka Marinović
  • Asija Rota Čeprnja
  • Ana Poljičanin

DOI:

https://doi.org/10.48188/hczz.2.1.4

Ključne riječi:

BELLOVA PAREZA, TERAPIJA LASEROM, AKUPUNKTURA, TERAPIJA ZRCALOM

Sažetak

Bellova pareza ili periferna idiopatska pareza facijalisa, neurološko je stanje koju karakterizira jednostrana slabost mišića lica. Smjernice za liječenje su uglavnom utemeljene na dokazima o preporukama za liječenje akutnih stadija Bellove pareze. Međutim, kronični slučajevi Bellove pareze nisu potkrijepljeni dovoljno snažnim dokazima o mogućnostima liječenja, osim slabe preporuke u smjeru primjene terapijskih vježbi. Ovaj prikaz slučaja predstavlja primjenu kombinacije modaliteta fizikalne terapije (akupunktura, laser visokog intenziteta i terapija zrcalom) unutar 10 tjedana, za liječenje bolesnika s dugotrajnim posljedicama Bellove pareze. Ova kombinacija terapija rezultirala je značajnim poboljšanjem razine oporavka mjerenog kliničkim ljestvicama. Međutim, potrebna su daljnja istraživanja kako bi se pružili snažniji dokazi o prednostima ove kombinacije terapija.

Preuzimanja

Objavljeno

03.05.2022