PRIKAZ SLUČAJA KASNOG TIPA PRIMARNOG LIMFEDEMA - OD DIJAGNOZE DO USPJEŠNE TERAPIJE

Autor(i)

  • Ivana Klarić Kukuz
  • Josipa Grančić
  • Marta Pavlović
  • Ana Barić Žižić
  • Jure Aljinović
  • Ivanka Marinović
  • Ana Poljičanin

DOI:

https://doi.org/10.48188/hczz.2.1.2

Ključne riječi:

PRIMARNI LIMFEDEM, LIMFOSCINTIGRAFIJA, RUČNA LIMFNA DRENAŽA, KOMPRESIVNO BANDAŽIRANJE

Sažetak

Prikaz slučaja 46 godišnje medicinske sestre koja ima drugi stupanj kasnog primarnog limfedema donjih ekstremiteta koji je dijagnosticiran 30 godina nakon pojave prvih simptoma. Nepostojanje ambulante za limfedem, liječnika specijalista koji se bavi limfedemom, smjernica za zbrinjavanje limfedema niti registra za limfedem glavni su uzroci kašnjenja postavljanja dijagnoze limfedema u Hrvatskoj.

Terapija limfedema provedena je kroz sedam tretmana u trajanju od 45 minuta, tri puta tjedno. Korišteni su fizioterapijski postupci:  ručna limfna drenaža u kombinaciji s kompresivnom terapijom po dr. Partch i edukacija. Dane su upute o provođenju tjelesne aktivnosti. Postignuto je smanjenje volumena unatoč dugotrajnom trajanju limfedema.

Promjene u kvaliteti života i razini tjelesne aktivnosti zabilježili smo uz pomoć upitnika.

Po završetku terapije pacijentica je upućena ortotičarki radi uzimanja mjera za ravno tkanu kompresivnu odjeću kompresijske klase III. koja je prikladna za fazu održavanja volumena limfedema.

Unatoč činjenici da je primarni limfedem kronično stanje, koje je u slučaju naše pacijentice bilo neliječeno preko trideset godina, uz pomoć timskog rada i sveobuhvatnog terapijskog pristupa zbrinjavanju primarnog limfedema moguće je dobiti zadovoljavajuće rezultate terapije te iste održati, posebno ukoliko imate motiviranog i dobro educiranog pacijenta.

Preuzimanja

Objavljeno

03.05.2022