UTJECAJ VJERE NA POIMANJE KVALITETE ŽIVOTA KOD OSOBA S POREMEĆAJIMA ŽIVČANOG SUSTAVA

Autor(i)

  • Ana Jeličić
  • Tea Grgić

DOI:

https://doi.org/10.48188/hczz.2.1.1

Ključne riječi:

VJERA, DUHOVNOST, ZDRAVLJE, BOLEST, KVALITETA ŽIVOTA, PATNJA

Sažetak

CILJ: Glavni cilj ovog istraživanja je utvrditi utjecaj vjere (i drugih dimenzija religioznosti) na subjektivnu procjenu opće kvalitete života i generalnog zadovoljstva kvalitetom života kod neuroloških pacijenata, koji su po svojoj vjeroispovijesti kršćani.

METODE: Šezdeset neuroloških pacijenata tijekom rehabilitacije u specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju sudjelovalo je u istraživanju metodom anketnog upitnika. Korištena su 3 upitnika: upitnik religioznosti koji ima 3 dimenzije, upitnik zadovoljstva kvalitetom života na 7 domena za odrasle (PWI) te upitnik koji sadrži jedno pitanje o zadovoljstvu kvalitetom života u cjelini.

REZULTATI: Duhovna dimenzija religioznosti ispitana je upotrebom 8 čestica. Najveća razina utvrđena je kod čestice „Osjećam se vjernikom“, a najmanja kod „Zbog svoje vjere spreman sam na odricanja i žrtvu“. Najveća razina religioznosti utvrđena je kod obredne dimenzije, zatim kod duhovne i najmanja kod dimenzije utjecaja vjere na ponašanje. Na temelju 3 promatrane dimenzije religioznosti zaključak je da kod ispitanih neuroloških pacijenata prevladava vrlo visoka razina religioznosti. Što se tiče zadovoljstva kvalitetom života na 7 domena, najzadovoljniji su odnosima s bližnjima, a najmanje su zadovoljni zdravljem. Zadovoljstvo kvalitetom života pokazalo se vrlo visoko kod oba mjerena upitnika. Testiranjem povezanosti religioznosti I (duhovne dimenzije) i zadovoljstva kvalitetom života na 7 domena te testiranjem povezanosti religioznosti I sa zadovoljstvom kvalitete života u cjelini nije utvrđena povezanost. Testiranjem povezanosti između zadovoljstva životom na 7 domena i zadovoljstva kvalitetom života u cjelini utvrđena je pozitivna, umjerena i statistički značajna povezanost.

ZAKLJUČAK: Na osnovu rezultata istraživanja zaključujemo da vjera može imati jedinstvenu ulogu u promicanju kvalitete života oboljelih te bi trebala postati standardni dio skrbi u liječenju pojedinca.

 

Preuzimanja

Objavljeno

03.05.2022