RADIOLOŠKI ZNAKOVI ZAHVAĆENOSTI MOKRAĆNOG SUSTAVA U COVID-19: PRIKAZ SLUČAJA I PREGLED LITERATURE

Autor(i)

  • Danijela Budimir Mršić
  • Kristian Jerković

DOI:

https://doi.org/10.48188/hczz.2.1.3

Ključne riječi:

COVID-19, AKUTNO BUBREŽNO ZATAJENJE, MOKRAĆNI MJEHUR, KRVNI UGRUŠAK

Sažetak

Ekstrapulmonalne manifestacije bolesti uzrokovane koronavirusom otkrivenim 2019 (COVID-19) su brojne. Ipak, radiološki prikazi manifestacija COVID-19 na mokraćnom sustavu nisu česti u postojećoj literaturi. Ovaj prikaz slučaja predstavlja pacijenticu s blagim simptomima COVID-19, koji se komplicirao promjenama na cijelom mokraćnom sustavu. CT presjeci su pokazali upalne promjene bubrega te brojne ugruške mokraćovoda i mokraćnog mjehura, što je bilo praćeno oslabljenom bubrežnom funkcijom.

Pregled literature pronašao je nekoliko publikacija, koje su uključivale slikovnu dijagnostiku zahvaćenosti mokraćnog sustava tijekom COVID-19,  a uglavnom je bila riječ o infarktu bubrega povezanog s hiperkoagulabilnim stanjem, koje se javlja u COVID-19 pacijenta. Također, postoje dokazi o diskretnim promjenama CT atenuacijskih vrijednosti bubrežnog parenhima u pacijenata s COVID-om, uzrokovanim prvenstveno upalnim promjenama bubrega. Izuzev bubrega, manifestacije na drugim dijelovima mokraćnog sustava gotovo da nisu prepoznate i opisane. Potrebna je veća klinička pažnja kako bi se dijagnosticirali nepoznati aspekti bolesti mokraćnog sustava tijekom COVID-19 infekcije.

Preuzimanja

Objavljeno

03.05.2022