USPOREDBA STANJA UHRANJENOSTI MEĐU DJEČJIM VRTIĆKIM SKUPINAMA U SPLITU

Autor(i)

  • Nela Židić
  • Nada Tomasović Mrčela

DOI:

https://doi.org/10.48188/hczz.1.2.1

Ključne riječi:

stanje uhranjenosti predškolske djece, jelovnici u dječjem vrtiću

Sažetak

Cilj : Cilj je utvrditi postoji li u splitskim dječjim vrtićima razlika u stupnju uhranjenosti djece po dobnim skupinama što bi impliciralo na preinake kcal (kilokalorijskih) vrijednosti dnevnih jelovnika koji su jednaki za sve dobne skupine.
Ispitanici i metode: Istraživanje se provodilo tijekom lipnja 2020. u Dječjem vrtiću (DV) “Grigor Vitez” u Splitu na način da
su roditelji djece dobrovoljno ispunjavali anketni upitnik uz jamčenu anonimnost. Iz anketnog upitnika korišteni su podaci o visini i težini djeteta za izračun pokazatelja uhranjenosti: indeksa tjelesne mase (ITM) i percentilne krivulje indeksa tjelesne mase (% ITM), definirane prema spolu i uzrastu (u daljnjem tekstu: percentili).
Rezultati: Analizirani su podaci za 128 djece u dobi 3-6,99 godina Dječjeg vrtića “Grigor Vitez”. Djeca se prema dobnim
skupinama (3-3,99 god., 4-4,99 god., 5-5,99 god., 6-6,99 god.) u dječjem vrtiću značajno ne razlikuju po stupnju uhranjenosti. U dobnoj skupini djece od 6,00-6,99 godina utvrđen je najveći prosječni percentil (60,30) koji je u odnosu na prosječnu vrijednost percentila djece starosne dobi 3,00-3,99 godina veći za 12,89 bodova, dok postojanje razlike testiranjem nije utvrđeno (F=0,936; p=0,426).
Zaključak: Uspoređene su samo percentilne vrijednosti među vrtićkim skupinama te se iz toga može zaključiti da obroci možda imaju odgovarajuće energetske vrijednosti, koje je potrebno provjeriti analizom jelovnika, te usporedbom istih s preporukama.

Preuzimanja

Objavljeno

29.11.2021