NERAZJAŠNJENI SIMPTOMI U ODRASLOJ POPULACIJI NAKON BLAGE SARS-COV2 INFEKCIJE

Autor(i)

  • Amina Šeta
  • Senka Dinarević-Mesihović
  • Timur Šečić
  • Miralem Đešević

DOI:

https://doi.org/10.48188/hczz.1.2.7

Ključne riječi:

COVID-19, trajanje simptoma, neriješeni simptomi

Sažetak

Uvod: Infekcija korona virusom (SARS-CoV2) u posljednjih godinu i pol dana postala je svjetska pandemija. Simptomi COVID-19 i njihova težina i trajanje uveliko se razlikuju, sa sve većim brojem pacijenata s perzistirajućim i dugotrajnim simptomima.
Cilj: Cilj ove studije je okarakterizirati perzistirajuće simptome kod pacijenata s blagim oblikom COVID-19 tijekom pet mjeseci nakon početka bolesti i potencijalno pomoći u menadžmentu ovih pacijenata.
Metode: Sedamdeset i pet odraslih pacijenata bilo je uključeno u studiju u periodu od listopada 2020. do ožujka 2021. u PZU Eurofarm Centar. Kriteriji za uključivanje zahtijevali su da su pacijenti stariji od 18 godina, s pozitivnim rezultatima PCR testa na SARS-CoV2 i blagim simptomima koji nisu zahtijevali hospitalizaciju. Analizirani su pojava, trajanje i rješavanje simptoma.
Rezultati: 74,7% (56/75), 69,3% (52/75), 66,7% (50/75) i 40,0% (30/75) pacijenata imalo je sljedeće simptome: glavobolju,
povišenu tjelesnu temperaturu, bolove u mišićima i suhi kašalj. Umor je bio prisutan kod većine pacijenata, točnije kod 74,7% (56/75). Promjene mirisa i okusa zabilježene su 3,9 ± 2,4, odnosno 4,6 ± 3,7 dan od početka bolesti. Među najčešćim simptomima, stanje povišene tjelesne temperature je imalo najkraće trajanje (3,8 ± 1,6 dana), a promjene ukusa i mirisa bile su najtrajniji simptomi (22,2 ± 17,6 i 26,9 ± 19,7 dana). Tijekom petomjesečnog praćenja, 62,6% (47/75) pacijenata imalo je barem jedan neriješeni perzistirajući simptom, najčešće umor (57,3%, 43/75), promjene mirisa i okusa (33,3%, 25/75 i 10,6%, odnosno 8/75) i poteškoće s disanjem (10,6%, 8/75).
Zaključak: Perzistentni simptomi nakon blage infekcije COVID-19 manifestirali su se kod više od polovice pacijenata koji su prijavili barem jedan neriješeni simptom pet mjeseci nakon infekcije.

Preuzimanja

Objavljeno

29.11.2021