ULOGA MEDICINSKE SESTRE U PREPOZNAVANJU DERMATOLOŠKIH PROMJENA U OSOBA SA ŠEĆERNOM BOLESTI

Autor(i)

  • Matea Goleš
  • Domagoj Marković
  • Višnja Kokić Maleš

DOI:

https://doi.org/10.48188/hczz.3.2.4

Ključne riječi:

KOŽA, DIJABETIČKO STOPALO, MEDICINSKA SESTRA, ŠEĆERNA BOLEST

Sažetak

Šećerna bolest je kronična, metabolička, progresivna bolest koja je poprimila pandemijske razmjere. Smatra se da 10,5% svjetskog stanovništva ima šećernu bolest, što predstavlja globalni izazov koji zahtijeva pozornost i kreativne strategije zdravstvenih sustava. Iako su makrovaskularne komplikacije i dalje prvi uzrok smrti u bolesnika sa šećernom bolešću, u radu su detaljno opisane dermatološke promjene u bolesnika sa šećernom bolešću, s posebnim naglaskom na ozbiljnost dijabetičkog stopala. Unutar sfere dermatoloških manifestacija detaljno su opisane specifične promjene kao što su acanthosis nigricans, dijabetička dermopatija i kseroza koje su karakteristične za osobe sa šećernom bolesti tipa 2. Analizirane su i druge manifestacije kao što su dijabetičke bule i vitiligo, koje se češće javljaju u osoba sa šećernom bolesti tipa 1. Poseban fokus je usmjeren prema bitnoj ulozi medicinske sestre u prepoznavanju promjena na koži u osoba sa šećernom bolešću. U tu svrhu, rad ističe važnost kontinuiranog obrazovanja bolesnika o preciznoj primjeni inzulina, dok istovremeno naglašava potrebu za redovitim sistematskim pregledima kože, osobito onih dijelova tijela koja nisu lako vidljiva bolesniku, poput stopala ili leđa. Medicinske sestre edukatori, osim što pružaju obrazovanje, poput liječnika preuzimaju odgovornost i demonstriraju vještine samopregleda ili zajedničkog pregleda manje vidljivih područja tijela tijekom konzultacija. U svojoj srži, rad poziva na aktivno partnerstvo između zdravstvenih djelatnika i osoba sa šećernom bolesti kako bi se zajednički nosili s komplikacijama šećerne bolesti u vidu dermatoloških promjena.

Preuzimanja

Objavljeno

16.12.2023