ZNAČAJ ODREĐIVANJA BAZIČNOG ČIMBENIKA RASTA FIBROBLASTA U URINU U DIJAGNOSTICI, LIJEČENJU I PRAĆENJU DJECE S INFANTILNIM HEMANGIOMIMA

Autor(i)

  • Arnes Rešić
  • Jasna Obuljen

DOI:

https://doi.org/10.48188/hczz.3.2.5

Ključne riječi:

ANGIOGENEZA, BAZIČNI ČIMBENIK RASTA FIBROBLASTA (bFGF), INFANTILNI HEMANGIOMI (IH)

Sažetak

Cilj: Primarni cilj ove studije bio je istražiti značaj određivanja bazičnog čimbenika rasta fibroblasta (bFGF) u urinu u različitim fazama rasta infantilnih hemangioma (IH) u djece. Materijali i metode: Provedena je studija istraživanja parova (case-control study). Za potrebe istraživane ciljne skupine korišteni su uzorci od pedeset (N = 50) djece s IH. Kontrolnu skupinu činilo je stotinu (N=100) zdrave djece usporedive dobi i spola bez IH i vaskularnih malformacija. Za potrebe ovog istraživanja kontrolna skupina bila je podijeljena na fazu 1 koja je odgovarala proliferaciji ispitivane skupine i fazu 2 koja je odgovarala involuciji ispitivane skupine. Imunotest (ELISA) korišten je za određivanje urinskih vrijednosti bFGF-a. Rezultati: Usporedba vrijednosti bFGF-a u fazama proliferacije i involucije u skupini bolesnika s IH nije pokazala statistički značajnu razliku (p=0,893). U kontrolnoj skupini tijekom 1. faze značajno više ispitanika imalo je vrijednosti bFGF u urinu ≥0,31 u odnosu na 2. fazu (P=0,003). Mjereno u fazi proliferacije IH, odnosno u fazi 1 kontrole, u kontrolnoj skupini značajno je više ispitanika imalo vrijednosti bFGF-a u urinu ≥0,31 (najniža vrijednost koja je bila detektabilna na uređaju): 24,0% naprema 4,0%; P=0,008. Vrijednosti bFGF-a u urinu u fazi involucije IH u usporedbi između ispitivane i kontrolne skupine (faza 2) nisu pokazala statističku značajnu razliku (P=0,617). Zaključak: Iako se smatra da rast IH nastaje pod utjecajem angiogenih čimbenika, ova studija nije pokazala značaj i korisnost određivanja bFGF-a u urinu u dijagnostici, liječenju i praćenju djece s IH.

Preuzimanja

Objavljeno

16.12.2023