PRAVO PACIJENTA NA DRUGO STRUČNO MIŠLJENJE

Autor(i)

  • Ljubica Žunić

DOI:

https://doi.org/10.48188/hczz.1.1.3

Ključne riječi:

DRUGO STRUČNO MIŠLJENJE, ODNOS LIJEČNIK-PACIJENT, DIJAGNOZE, SUODLUČIVANJE PACIJENTA

Sažetak

Poput drugih društava koja poštuju ljudska prava i slobode, Republika Hrvatska je pravo pacijenta na drugo stručno mišljenje uvrstila kao pozitivnu pravnu normu u zakonodavni okvir. Drugo mišljenje je neovisno mišljenje drugog stručnjaka o prvotno postavljenoj dijagnozi ili predloženom tretmanu liječenja, koje najčešće traži pacijent. U radu se raspravlja o institutu drugog stručnog mišljenja u okviru prava pacijenta na samoodređenje i Zakona o zaštiti prava pacijenata, uz navođenje razloga koji motiviraju pacijente u ostvarivanju ovog prava. Navode se rezultati o provedenim međunarodnim istraživanjima o razlozima zbog kojih su pacijenti tražili drugo stručno mišljenje, u kojoj mjeri su prve dijagnoze potvrđene ili promijenjene. Studije su pokazale kako druga mišljenja češće donose promjenu provođenju terapije nego promjene u dijagnozi, koje također nisu zanemarive. Liječnici češće informiraju o pravu na traženje drugog mišljenja mlađe, educirane pacijente.

Preuzimanja

Objavljeno

29.04.2021